โครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข สร้างห้องเรียน-ห้องสมุดเพื่อน้อง 1”

(1/1)

-๓ Wan"Evil ๓-:
โครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข สร้างห้องเรียน-ห้องสมุดเพื่อน้อง 1”
ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2555
ณ โรงเรียนบ้านเนินตอง หมู่ 2 บ้านเนินตอง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

ขอชักชวนเพื่อนๆ พนักงานจิตอาสาทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ร่วมแบ่งปันการเป็นผู้ให้ แบ่งปันสิ่งดีดีให้แก่ผู้อื่น
โดยร่วมกันไปช่วยปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน - ห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเนินตองเพื่อให้น้องๆ ได้มีอาคารเรียน- ห้องสมุดที่มีสภาพดี
และยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ ในท้องถิ่นชนบท ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องสมุด
จึงขอชักชวนเพื่อนพนักงานเข้าร่วมโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข สร้างห้องเรียน – ห้องสมุดเพื่อน้อง 1”

 โดยกิจกรรมที่พนักงานจิตอาสาจะร่วมกันทำ ณ โรงเรียนบ้านเนินตอง ได้แก่

* ทาสีอาคารเรียน 1 หลัง
* ปรับปรุงห้องเรียน และติดตั้งบอร์ดสื่อการเรียนการสอน
* ปรับปรุงห้องสมุด และติดตั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน
* ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารเรียน
* ปรับปรุงห้องพยาบาล

สิ่่งของจำเป็นที่ยังรอความช่วยเหลือและต้องการนะคะ

* สีทาไม้ (ภายใน – ภายนอก)
* อุปกรณ์ทาสี (แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี อื่นๆ )
* โต๊ะญี่ปุ่น (สำหรับนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด)
* ตู้ใส่หนังสือ ชั้นวางหนังสือสำหรับไว้ในห้องสมุด
* อุปกรณ์กีฬา (วอลเลย์บอล ฟุตบอล เน็ต)
* ตู้ยาสามัญประจำบ้าน

อักมุมหนึ่งที่ไม่หน้าเชื่อว่าจะมีโรงเรียนแล้ว ขอให้เชื่อ

นี้สภาพห้องเรียน


นี้สภาพห้อง สมุดนี้สภาพ ตู้ยา ห้องพยาบาล.....ของน้องๆ รวมอยู่กับห้องเรียนกำหนดการ

โครงการ “สานฝัน ปันสุข สร้างห้องเรียน-ห้องสมุดเพื่อน้อง 1”

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555

07.30 - 08.00 น. รวมกันที่ Kerry Siam Seaport

08.30 น. เดินทางถึงโรงเรียนบ้านเนินตอง

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียน

09.30 น. แบ่งกิจกรรมแยกตามกลุ่มต่างๆ (เช้า – บ่าย)

กลุ่ม 1 ทีมทาสีห้องเรียน

กลุ่ม 2 ทาสีห้องสมุด

กลุ่ม 3 ทาสีห้องพยาบาล

กลุ่ม 4 ทีมทำอาหาร

10.00 – 12.00 น. ทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆ

12.00 น. พักทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 17.00 น. ทำกิจกรรมกลุ่ม (ต่อ)

18.00 – 20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555

06.00 น. ตื่นแต่เช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมทำภาระกิจส่วนตัว

06.30 – 08.30 น. ช่วยกันปรุงอาหารเช้า พร้อมร่วมอาหารเช้า

08.30 – 12.00 น. กิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและเด็กๆ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร

13.30 – 15.00 น. กิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและเด็กๆ (ต่อ)

16.00 น. มอบอาคารเรียนและอุปกรณ์กีฬา

18.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ทางโรงเรียนจัดเตรียมจุดกางเต็นท์ ให้สำหรับพักค้างคืน หรือท่านใดสะดวกนอนในอาคารเรียนก็ได้นะคะ

S A H A W A T ™:
เจ๋ง ครับ   :130: :130: :130:

-๓ Wan"Evil ๓-:
อ้างจาก: S A H A W A T ™ ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 05:29:22 AM

เจ๋ง ครับ   :130: :130: :130:


 :52: :52: :52: :52:

MANZADNAROK04:
อัพ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ